Konkurs na opowiadanie kryminalne krakowskiej AGH

Co łączy krakowską AGH i polską policję? Obie zostały założone w 1919 roku, zaraz po powstaniu naszego Państwa. Co więcej, z okazji obchodów stulecia istnienia, zarówno Komenda Główna polskiej policji, jak również władze uczelni postanowiły zorganizować konkurs na opowiadanie kryminalne. O konkursie na opowiadanie kryminalne polskiej policji pisałem tutaj: https://lukaszmigura.com/konkursy-literackie/konkurs-na-opowiadanie-kryminalne-stulecie-polskiego-kryminalu/.

Konkurs na opowiadanie kryminalne krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej

Celem konkursu jest wyłonienie dziesięciu najlepszych opowiadań kryminalnych lub sensacyjnych, których fabuła w jakiś sposób będzie powiązana z uczelnią. W regulaminie konkursu, który znajdziecie tutaj: https://www.agh.edu.pl/…/Regulamin_konkursu_Kryminal_na_100-lecie_AGH.pdf, organizatorzy proponują listę motywów, wokół których należy zbudować opowieść. Są to m.in.:

  1. Laboratoria AGH (np. komora bezechowa w laboratorium akustyki technicznej, mikroskop elektronowy Titan Cubed w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej, laboratorium wysokich napięć, laboratorium wizualizacji trójwymiarowej i wirtualnej rzeczywistości czy kopalnia doświadczalna AGH);
  2. Prometheus – najszybszy polski superkomputer, zlokalizowany w Cyfronet AGH;
  3. Kampus AGH (np. budynek główny A-0 przy al. A. Mickiewicza 30, historyczna siedziba władz Uczelni, Biblioteka Główna AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH czy Centrum Energetyki);
  4. Miasteczko Studenckie AGH;
  5. Działalność kół naukowych oraz innych organizacji studenckich;
  6. 20 października 1919 r. – uroczyste otwarcie Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego lub 15 czerwca 1923 r. – położenie kamienia węgielnego pod budowę przyszłego gmachu Akademii Górniczej;
  7. Trudne lata wojenne (np. zrzucenie z dachu budynku głównego rzeźby św. Barbary, zajęcie w latach 1939-1945 gmachu głównego przez okupacyjny rząd niemieckiej Generalnej Guberni, bądź działalność Akademii w konspiracyjnym podziemiu);
  8. Badania naukowców z AGH (np. poszukiwania złotego pociągu, produkcja księżycowego pyłu, poszukiwanie skutecznej terapii w leczeniu wirusa Zika, badania akustyczne na Spitsbergenie).

Warunki udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne AGH

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Jeden uczestnik może przesłać wyłącznie jeden tekst w formacie .doc lub .docx na adres bprasowe@agh.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując „Kryminał na 100-lecie AGH”, wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszenia (do pobrania tutaj: https://www.agh.edu.pl/…/karta_zgloszenia_kryminal_na_100_lecie_agh.doc).

Tekst powinien zawierać się między 15 a 30 tysiącami znaków ze spacjami. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2019 roku, zaś wyniki mają zostać podane 3 czerwca 2019 roku na stronach www.agh.edu.pl oraz www.100lat.agh.edu.pl. Organizatorzy będą również informować uczestników mailowo i telefonicznie.

Nagroda w konkursie na opowiadanie kryminalne AGH

Autorzy dziesięciu zwycięskich prac mają otrzymać nagrody pieniężne, każda w wysokości trzech tysięcy złotych. Oczywiście kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę podatku, czyli dostaniecie stosownie mniej, niż organizator informuje w regulaminie. Opowiadania zostaną również opublikowane w odpowiednim zbiorze, wydanym przez Wydawnictwo AGH. Oczywiście by wziąć udział musicie wyrazić oświadczenie o prawie autorskim i majątkowym do tekstu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

Jeśli miałbym wybierać między konkursem AGH a tym ogłoszonym przez Komendę Główną policji, bardziej skłaniałbym się ku temu policyjnemu. Jest w tym więcej sensu.

Scroll Up