Postpandemiczna antologia – konkurs na opowiadanie postapokaliptyczne

Nie wiem, jak będzie wyglądać świat po całej tej zawierusze. Nie wiem, ilu z nas przetrwa i jak zmieni się nasze życie. Gdzie będziemy pracować? Czy krajowe gospodarki będą w stanie podnieść się po wszystkim? To melodia przyszłości, o której możecie opowiedzieć Wy. Wy, wszyscy piszący, miłośnicy postapokalipsy, Metra 2033 i Braci Strugackich.

antologia postpandemiczna okladka

Konkurs na opowiadanie postapoka… postpandemiczne

Wyobraź sobie świat, w którym dziesiątki, ba, setki tysięcy ludzi cierpią na śmiertelną chorobę… Zaraz. Nie musisz sobie tego wyobrażać.

Wyobraź sobie świat, który przetrwał pandemię. Jak może wyglądać ludzkie życie? Z jakimi problemami może borykać się przeciętny Kowalski, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej wstawał co rano przed zmierzchem, żeby wbić się w garnitur i dotrzeć do biura oddalonego o kilkanaście kilometrów. Spędzał tam osiem, czasem dziesięć godzin, odbierając telefony, pisząc na komunikatorze z pracownikami innych działów, którzy oczekiwali od niego, że zrobi dla nich coś na już.

Napisz opowiadanie o nowym świecie, w którym nie ma już choroby, ale są problemy. Opowiedz historię, która może wydarzyć się po całym tym galimatiasie.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest firma Contentowy Ninja Łukasz Migura z siedzibą w Mysłowicach. Kontakt ze mną w sprawach związanych z konkursem nawiązać można mailowo, pisząc na adres kontakt@lukaszmigura.com.

Wymagania

Napisz opowiadanie wpisujące się w postapokaliptyczny/postpandemiczny klimat na co najmniej 10 tysięcy i nie więcej niż 40 tysięcy znaków ze spacjami. Zapisz plik w jednym z tych formatów:

  • .doc,
  • .docx,
  • .rtf
  • .odt

i prześlij mailem pod adres kontakt@lukaszmigura.com do 31 maja do godziny 23.59. Wiadomość zatytułuj w następujący sposób: Antologia postpandemiczna – Imię i Nazwisko – Tytuł opowiadania.

W treści maila podaj swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i dokładny adres zamieszkania. Jeśli posiadasz stronę internetową lub konta w social mediach, również podziel się linkami. Udział w konkursie mogą brać jedynie osoby dorosłe. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden tekst.

Prawo autorskie

Przesyłając tekst, autor oświadcza, że przysługuje mu wyłączne autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu. Z chwilą publikacji listy zwycięzców, Organizator nabywa licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do wyróżnionych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

  • opublikowanie opowiadania we fragmentach lub w całości przez organizatora konkursu na łamach tej strony,
  • do produkcji audiobooków i słuchowisk,
  • na potrzeby promocji konkursu w mediach tradycyjnych i w internecie,
  • publikację w postaci ebooka stanowiącego pokonkursową antologię.

Autorzy oświadczają też, że nie będą rościć sobie żadnych praw do wynagrodzenia z tytułu nadesłanych przez nich tekstów.

Prawa organizatora

W przypadku nadesłania zbyt małej ilości tekstów, organizator rości sobie prawo do anulowania całej akcji. Jeśli jakość nadesłanych tekstów według organizatora będzie zbyt niska, również zastrzega sobie prawo do zaniechania publikacji antologii.

Organizator ma prawo przeprowadzić redakcję i korektę nadesłanych tekstów i opublikować je w formie zmienionej. Każdorazowo po przeprowadzeniu redakcji tekst zostanie wysłany autorowi do akceptacji. W przypadku problemów z nawiązaniem porozumienia odnośnie redakcji lub korekty, tekst zostanie odrzucony.

Decyzje podjęte przeze mnie w sprawie publikacji, doboru tekstów oraz poprawek redaktorskich i korektorskich są niepodważalne.

Nagrody

Nagrodę dla autorów, których teksty zostaną wybrane, będzie publikacja w antologii. Oprócz tego, autor wybranego tekstu, posiadający własną stronę lub fanpage’a, zostanie zareklamowany na łamach moich kanałów w social mediach.

Antologia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości tekstów i wydania jej w postaci ebooka, zostanie umieszczona w mojej księgarni internetowej za darmo. Zostanie również rozesłana do wszystkich autorów, których opowiadania trafiły na łamy antologii.

Dane osobowe

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail na potrzeby konkursu przez organizatora.

Administratorem danych osobowych jest firma Contentowy Ninja Łukasz Migura. Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie na podstronie Polityki prywatności.

Wśród odbiorców danych osobowych mogą znaleźć się podmioty, które na podstawie stosownej umowy powierzenia stają się odbiorcami danych, a które realizują w imieniu bądź na rzecz administratora, określone funkcje (administracja pocztą elektroniczną). Poza wspomnianymi przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazywane do państw trzecich. W innych przypadkach dane będą mogły zostać przekazane za zgodą uczestnika.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, która zawsze jest dobrowolna. Zgody udziela uczestnik, przesyłając maila z tekstem na konkurs. W każdej chwili, do momentu wydania antologii, uczestnik może poprosić o usunięcie zgromadzonych na jego temat danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia konkursu i opublikowania antologii w postaci ebooka.

Fakt przesłania maila z opowiadaniem i odpowiednimi informacjami zawartymi w wiadomości jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu konkursu.

Scroll Up