Konkurs na scenariusz gry komputerowej – Script fiesta 2019

Konkurs na scenariuszy gry komputerowej jest nowością na festiwalu Script Fiesta. Jest to pierwsza edycja, która umożliwia nadsyłanie prac w tej kategorii. Oprócz scenariusza gry, możecie także wziąć udział w konkursie na scenariusz serialu oraz w konkursie na scenariusz filmu.

konkurs na scenariusz gry

Konkurs na scenariusz gry — zasady udziału

Aby wziąć udział w konkursie na scenariusz gry komputerowej, oprócz formularza zgłoszeniowego (znajdziecie go tutaj) oraz szablonu projektu (pobierzcie go stąd) musicie przesłać graf przebiegu fabuły wraz z kluczowymi decyzjami gracza i rozwidleniami fabuły.

Komplet dokumentów musicie wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach do 1 lutego 2019 roku do godziny 15 na adres:

Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa
z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS 2019 – GRA”

Konkurs na scenariusz gry — nagroda

Nagrodą w konkursie na scenariusz gry jest pięć tysięcy złotych. Konkurs ma jeden etap i jest jawny. Pełny regulamin konkursu znajdziecie na tej stronie.

Scroll Up